Open post

Cestovný ruch v Prešovskom kraji šliape „na pol plynu“, pokles činí 100 000 prenocovaní mesačne

Z porovnania údajov Štatistického úradu o počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach medzi marcom 2019 a marcom 2020 vyplýva, že v každom kraji došlo k poklesu minimálne o 50%. Z percentuálneho pohľadu bol Prešovský kraj najmenej zasiahnutým. Čo sa však týka absolútnych čísel, v Prešovskom kraji došlo medzi obdobím marec 2019 – marec 2020 k poklesu o približne 104 000 prenocovaní mesačne (marec 2019 – 208 932, marec 2020...

Open post

Nezamestnanosť rástla aj v máji, najviac v okrese Medzilaborce

Po tom, čo mesačné štatistiky nezamestnanosti za apríl 2020 zverejnené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) ukázali dramatický nárast nezamestnanosti, negatívny rastúci trend bol zaznamenaný aj v mesiaci máj 2020 (stav k 29.5.2020). Jediným krajom, kde  miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla ku koncu mája 2020 úroveň vyššiu ako 10 % je Prešovský kraj – 10,73 % (+...

Open post

V Prešovskom kraji počas koronakrízy výrazne stúpla nezamestnanosť

Prostredníctvom geoportálu, ako výstupu iniciatívy Európskej komisie a Svetovej Banky „Catching-up regions“  je možné sledovať zmeny na trhu práce v kraji, čo je v čase koronakrízy veľmi užitočné pre jednotlivé samosprávy vrátane Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je vďaka kvalitným priestorovým informáciám schopný adresne reagovať a nastavovať politiky v prospech obyvateľov najviac zasiahnutých krízou. Pred niekoľkými...

Open post

Využitie dát z OpenStreetMap pre tematickú mapu o turizme

Nová etapa vývoja webu od roku 2004, kedy bol pevný obsah webových stránok nahradený priestorom pre zdieľanú a spoločnú tvorbu obsahu, zmenila pohľad, akým sa na web pozeráme a ako ho tvoríme. Príchod novej generácie služieb umožňujúcej jednoduché zdieľanie, spájanie, vytváranie sietí a rozličných platforiem, kde sa ľudia dokážu organizovať novým spôsobom a pri nízkych...

Open post

Spolupráca PSK – NCZI pri informovaní o šírení koronavírusu

Oficiálnym národným zdrojom informácií nielen o koronavíruse na Slovensku je Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI), ktoré pre tieto účely využíva portál korona.gov.sk. Súčasťou portálu je tzv. „business intelligence“ rozhranie vrátane mapy výskytu pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19. Práve pre účely dennej aktualizácie údajov v mape potrebovalo NCZI disponovať údajmi o zemepisných šírkach a dĺžkach definičných bodov...

Open post

Deviatakom pri výbere strednej školy uľahčí rozhodovanie aj nový web

V dňoch 4. – 6.októbra 2019 sa v Prešove konal 2.Šarišský hackathon – programátorská súťaž, ktorej organizátorom boli Mesto Prešov v spolupráci s Prešovským samosprávny krajom (PSK). Na príprave dát a samotnej organizácii hackathonu participoval aj náš „GIS tím“. Víťazným produktom je web o stredných školách (www.kampo.sk), ktorého autorom je Marek Gogoľ. Jeho cieľom je...

Open post

Prvé kroky s mapovým prehliadačom mapfishapp

Online Mapový prehliadač mapfishapp je jednoduchý, ale vo svojej podstate výkonný nástroj na prehliadanie a prvotnú analýzu priestorových dát. Je vývijaný pod Open Source licenciou a nevyžaduje inštaláciu na vašom počítači. Podporuje OGC štandardy a umožňuje prezeranie CSW, WMTS, WMS & WFS služieb, pridávanie vrstiev, nahrávanie geosúborov a ich prezeranie (shapefile, kml, gml, gpx), štýlovanie...

Open post

Ako otvoriť stiahnuté CSV súbory z katalógu

V dátovom katalógu na webstránke geopresovregion.sk môžete nájsť množstvo datasetov, pri ktorých si môžete stiahnuť zdrojové dáta v CSV formáte. Tento formát patrí medzi základné formáty pre výmenu dát. Ide možno o starý, možno primitívny dátový formát avšak jeho výhodou je robustnosť a jeho jednoduchosť. Keďže pri CSV ide vo svojej podstate o jednoduchý text,...

Open post

Pripravujeme sa na prvý Missing Maps MAPATHON na PSK

Aj v dnešnej dobe, kedy si myslíme, že nás GPS navigácie dovedú kamkoľvek, nájdeme na Zemi miesta, ktoré nie sú zmapované – tzv. „silent places“. Podrobný obraz krajiny a popis konkrétnych oblastí je pritom kľúčový pri plánovaní napríklad humanitárnej pomoci. Lekárske či humanitárne tímy môžu bez máp len ťažko plánovať očkovacie kampane, vyhodnocovať zdravotnícke dáta...

Open post

Dáta Štatistického úradu – základné údaje pre poznanie regiónu

V júni 2019 Prešovský samosprávny kraj (PSK) oslovil Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) s návrhom spolupráce pri tvorbe Regionálnej infraštruktúry priestorových informácií (rIPI) územia a to predovšetkým v oblasti poskytovania štatistických údajov, ktoré vznikajú pri plnení kompetencií vo výkone verejnej správy, pre potreby efektívneho strategického a koncepčného plánovania rozvoja regiónu. Návrh smeroval k témam: Demografia...

Scroll to top