Články

Voľby v Prešovskom kraji

Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Vo voľbách si občania vyberajú politických ...
Čítať ďalej

Priemyselné parky a investičný potenciál Prešovského kraja

Dňa 29.9.2022 sa v priestoroch Úradu PSK uskutočnila SMART konferencia, ako súčasť aktivity č. J.1.1. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV v rámci projektu ...
Čítať ďalej

Školenia pre samosprávu: Otvorené dáta, Dátová gramotnosť, Práca s geodátami a priestorovými údajmi v geoportáloch

Prešovský samosprávny kraj (PSK), Odbor strategického rozvoja Úradu PSK, sa vyše roka intenzívne venuje príprave nového programového obdobia. Do procesu ...
Čítať ďalej

Projektové zámery miest a obcí – Programové obdobie 2021-2027

Inštitút rozvoja pod Odborom strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PSK) využíva (nielen) pri príprave nového programového obdobia moderné nástroje pre ...
Čítať ďalej

Analýza dostupnosti zastávok prímestskej autobusovej dopravy k zastávkam železničnej dopravy

Na základe spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom a Prešovskou univerzitou bola v rámci diplomovej práce študenta odboru geografie a aplikovanej ...
Čítať ďalej

Prehľad zaočkovanosti podľa miest/obcí, okresov a krajov

Dávame vám do pozornosti dashboard Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí, ktorý vznikol v spolupráci Únie miest Slovenska a Banskobystrického ...
Čítať ďalej
Scroll to top