Spolupráca PSK – NCZI pri informovaní o šírení koronavírusu

Oficiálnym národným zdrojom informácií nielen o koronavíruse na Slovensku je Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI), ktoré pre tieto účely využíva portál korona.gov.sk. Súčasťou portálu je tzv. „business intelligence“ rozhranie vrátane mapy výskytu pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19.

Business intelligence – korona.gov.sk

Práve pre účely dennej aktualizácie údajov v mape potrebovalo NCZI disponovať údajmi o zemepisných šírkach a dĺžkach definičných bodov (ťažiskové osídlenie obce) slovenských miest a obcí. Inak by bolo NCZI naďalej nútené ku každodennému manuálnemu vyhľadávaniu, čo je zdĺhavé a nie veľmi efektívne. Keďže Prešovský samosprávny kraj (PSK) pred časom začal s NCZI spolupracovať na výmene údajov vrátane ich priestorového využitia, partneri z NCZI nás oslovili, aby sme im čo najpromptnejšie dodali potrebné vyššie uvedené údaje.

Tieto údaje neboli podľa našich zistení doposiaľ nikde verejne dostupné a nedisponoval nimi ani samotný Úrad PSK. K dispozícii ich má jedine Úrad geodézie a kartografie SR, ktorý ich poskytuje na vyžiadanie, čo však obnáša  značnú administratívnu a časovú náročnosť. Uvedomovali sme si, že ide o veľmi dôležitý dataset, obzvlášť ak jeho využitie prispeje k rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu informovaniu o šírení ochorenia. Náš tím geografických informačných systémov (GIS) PSK sa operatívne zmobilizoval a v priebehu jedného víkendu vykonal nasledovné kroky k príprave datasetu:

  1. Spojili sme v geografickom informačnom systéme (GIS) údaje z OpenStreetMap (bodová vrstva sídel) s údajmi zo ZB GIS (kódy obcí a okresov), z čoho vzišiel dataset s vyše 4 000 záznamami.
  2. Dataset zahŕňal nielen obce a mestá, ktorých je na Slovensku len zhruba 2 900, avšak aj rôzne sídliská a mestské/obecné lokality, ktoré boli vyexportované z OpenStreetMap. Preto sme museli dáta o tieto nezrovnalosti očistiť.
  3. Očisteným dátam sme v GIS-e priradili geografické súradnice (zemepisnú šírku -Y, dĺžku -X) z čoho vznikol finálny dataset s metaúdajmi dostupný na stiahnutie TU.
Definičné body obcí Slovenska ako vrstva v QGIS

Dnes už NCZI prostredníctvom tohto datasetu automaticky lokalizuje v mape každý nový výskyt pacienta s COVID. Disponovanie kvalitnými informáciami je v prípade „koronakrízy“ kľúčové, preto nás teší, že k tomu prispel aj Prešovský samosprávny kraj.

Scroll to top