Dáta

Na tomto mieste môžete nájsť informácie o všetkých dostupných dátových zdrojoch, ktoré sa (primárne) dotýkajú územia Prešovského samosprávneho kraja. Všetky štrukturované dáta s popisom sú ukladané do Dátového katalógu PSK.

Dátové zdroje

  • Dátový katalóg PSK – V metadáta katalógu PSK nájdete datasety, ktoré sa bezprostredne dotýkajú územia samosprávneho kraja. V dátovom katalógu sú zahrnuté pôvodné dáta samosprávneho kraja a taktiež dáta, ktoré sa zbierajú na národnej úrovni.

Scroll to top