Dáta

Na tomto mieste môžete nájsť informácie o všetkých dostupných dátových zdrojoch, ktoré sa (primárne) dotýkajú územia Prešovského kraja. Všetky štrukturované dáta s popisom sú ukladané do Dátového katalógu Prešovského kraja.

Dátové zdroje

  • Dátový katalóg Prešovského kraja – V metadáta katalógu Prešovského kraja nájdete datasety, ktoré sa bezprostredne dotýkajú územia samosprávneho kraja. V dátovom katalógu sú zahrnuté pôvodné dáta samosprávneho kraja a taktiež dáta, ktoré sa zbierajú na národnej úrovni.

Scroll to top