V Prešovskom kraji počas koronakrízy výrazne stúpla nezamestnanosť

Prostredníctvom geoportálu, ako výstupu iniciatívy Európskej komisie a Svetovej Banky „Catching-up regions“  je možné sledovať zmeny na trhu práce v kraji, čo je v čase koronakrízy veľmi užitočné pre jednotlivé samosprávy vrátane Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je vďaka kvalitným priestorovým informáciám schopný adresne reagovať a nastavovať politiky v prospech obyvateľov najviac zasiahnutých krízou.

Pred niekoľkými dňami  boli zverejnené štatistiky nezamestnanosti za apríl 2020. Z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré prúdia do geoportálu, vyplýva, že medzi mesiacmi marec – apríl pribudlo najviac uchádzačov o zamestnanie práve na území Prešovského kraja (+ 5 640), čo sa prejavilo v náraste miery evidovanej nezamestnanosti na úroveň 10,37 % (slovenský priemer = 6,57 %). Z nižšie uvedeného obrázky vyplýva, že v apríli 2020 bola najvyššia miera nezamestnanosti v okresoch Kežmarok (18,32 %), Vranov nad Topľou (14,35 %) a Sabinov (13,69 %), pričom medzi mesiacmi marec – apríl 2020 došlo k nárastu miery evidovanej nezamestnanosti vo všetkým okresoch. K dramatickému nárastu v okrese Kežmarok (+ 3,28 percentuálneho bodu), najnižší nárast zaznamenal okres Stropkov (+ 1,2 percentuálneho bodu).

Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch Prešovského kraja za apríl 2020
Zdroje: ÚPSVaR, Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk)

Prostredníctvom geoportálu je možné získavať priestorové informácie o vybraných ukazovateľoch trhu práce až na úroveň obcí. Jedným z týchto ukazovateľov je stav uchádzačov o zamestnanie, prostredníctom ktorého je možné odvodiť medzimesačný prírastok. Čo sa týka miest, medzi mesiacmi marec – apríl 2020 došlo k najvýraznejšiemu nárastu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v najväčšom meste Prešov (+ 587), nasleduje Poprad (+ 385) a Bardejov (+ 262). Zo skupiny došlo k najväčšiemu nárastu v obci Lendak (+ 88, okr. Kežmarok), Jarovnice (+ 49, okr. Sabinov) a Zborov (+48, okr. Bardejov) . 


Prírastok uchádzačov o zamestnanie medzi mesiacmi marec – apríl 2020 v obciach Prešovského kraja
Zdroje: ÚPSVaR, Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk)

Pozn: Na mape sú zobrazené názvy obcí, v ktorých došlo medzi mesiacmi marec – apríl 2020 k prírastku vyššiemu ako 30 uchádzačov o zamestnanie.

Koronakríza zasiahla zamestnávateľov, živnostníkov a zamestnancov vo väčšine profesií. Z pohľadu na vývoj evidovaných uchádzačov o zamestnanie podľa poslednej vykonávanej profesie boli zaznamenané zásadné zmeny predovšetkým medzi mesiacmi marec – apríl 2020 a to v profesiách „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ a „pracovníci v obchode a službách“.

V profesii „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ došlo medzi mesiacmi marec – apríl 2020 k najväčšiemu percentuálnemu nárastu v okresoch Poprad (+ 19 %, + 99 uchádzačov), Snina (+18 %, + 40 uchádzačov) a Prešov (+ 17 %, + 105 uchádzačov). Naopak takmer žiadna zmena nebola zaznamenaná v okresoch Vranov nad Topľou a Medzilaborce.


Vývoj uchádzačov o zamestnanie v profesii „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ medzi mesiacmi február – marec – apríl 2020 v okresoch Prešovského kraja
Zdroj: ÚPSVaR

Vládne opatrenia v súvislosti so šírením pandémie výrazne zasiahli na trhu práce aj segment obchodu a služieb. Na rozdiel od profesie “pomocní a nekvalifikovaní pracovníci”, v profesii „pracovníci v obchode a službách“ sú vo väčšine okresov zaznamenané výraznejšie zmeny už od februára 2020. Kým vo februári Úrady práce v Prešovskom kraji evidovali v tejto profesii 2 287 uchádzačov o zamestnanie, v apríli to bolo až 3 569 (+ 1282 uchádzačov). Markantný nárast zaznamenal okres Poprad (+ 114 %,  + 278 uchádzačov) , na ktorého území ležia turisticky atraktívne Vysoké Tatry. Nasledujú okresy Kežmarok (+ 81 %, + 201 uchádzačov) a Levoča (+59 %, + 55 uchádzačov). Naopak najnižší, no nie zanedbateľný percentuálny nárast je evidovaný v okresoch Svidník (+ 25 %, + 32 uchádzačov) a Vranov nad Topľou (+ 30 %, + 69 uchádzačov).

Vývoj uchádzačov o zamestnanie v profesii „pracovníci v obchode a službách“ medzi mesiacmi február – marec – apríl 2020 v okresoch Prešovského kraja
Zdroj: ÚPSVaR

Očakáva sa, že približne v polovici mesiaca jún Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR sprístupní štatistiky za máj 2020. Následne budú tieto údaje integrované do geoportálu Prešovského kraja, na základe ktorého výstupov bude pripravená ďalšia analýza zmien na trhu práce v regióne.

Scroll to top