Nezamestnanosť rástla aj v máji, najviac v okrese Medzilaborce

Po tom, čo mesačné štatistiky nezamestnanosti za apríl 2020 zverejnené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) ukázali dramatický nárast nezamestnanosti, negatívny rastúci trend bol zaznamenaný aj v mesiaci máj 2020 (stav k 29.5.2020). Jediným krajom, kde  miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla ku koncu mája 2020 úroveň vyššiu ako 10 % je Prešovský kraj – 10,73 % (+ 0,56 oproti aprílu 2020). V každom z okresov Prešovského kraja miera evidovanej nezamestnanosti v máji stúpla, avšak tempo rastu oproti aprílu nebolo tak markantné. Najvyšší nárast zaznamenal okres Medzilaborce a to + 0,97 percentuálneho bodu, naopak v Levoči stúpla miera evidovanej nezamestnanosti len o 0,23 percentuálneho bodu oproti mesiacu apríl.


Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch Prešovského kraja za máj 2020
Zdroje: ÚPSVaR, Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk)

Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti je aj naďalej v okrese Kežmarok (19,04 %), nasleduje Vranov nad Topľou (15,27 %) a Sabinov (14,34 %). Práve v týchto okresoch je najväčší podiel rómskej komunity podľa Atlasu rómskych komunít 2019.

Oproti aprílu ÚPSVaR eviduje v máji najvyšší prírastok uchádzačov o zamestnanie (UoZ) – v mestách:

 1. Prešov (+ 143)
 2. Poprad (+ 96)
 3. Bardejov (+ 71)
 4. Vranov nad Topľou (+ 70)
 5. Humenné (+ 53)
 6. Snina (+ 50)
 7. Stará Ľubovňa (+ 27)  
 8. Svidník (+ 27)
 9. Vysoké Tatry (+ 27)
 10. Kežmarok (+ 25)
Prírastok uchádzačov o zamestnanie v máji 2020 v obciach Prešovského kraja
Zdroje: ÚPSVaR, Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk)

Pozn: Na mape sú zobrazené názvy obcí, v ktorých bol prírastok za máj 2020 vyšší ako 10 uchádzačov UoZ

Naopak, k úbytku UoZ došlo v mestách Veľký Šariš (- 16), Slovenská Ves (- 9), či Spišské Podhradie (- 3).

Prírastok UoZ v máji 2020 v obciach Prešovského kraja:

 1. Zámutov (okr. Vranov nad Topľou, + 41)
 2. Hranovnica (okr. Poprad, + 26)
 3. Ľubica (okr. Kežmarok, + 23)
 4. Vechec (okr. Vranov nad Topľou, + 23)
 5. Zborov (okr. Bardejov, + 19)
 6. Sačurov (okr. Vranov nad Topľou, +19)
 7. Stakčín (okr. Humenné, + 18)
 8. Ihľany (okr. Kežmarok, + 18)
 9. Soľ (okr. Vranov nad Topľou, +16)
 10. Rakúsy (okr. Kežmarok, +13)

Najvyšší úbytok UoZ zaznamenali obce Plaveč (okr. Stará Ľubovňa, – 12), Jasenov (okr. Humenné, – 9) a Nová Ľubovňa (okr. Stará Ľubovňa, – 8).

Koronakríza zasiahla väčšinu profesií na trhu práce. V apríli bol zaznamenaný prudký nárast evidovaných UoZ v profesii „Pracovníci v službách a obchode“ (napr. v okrese Poprad až o približne 100%). Dobrou správou je, že z pohľadu májového prírastku UoZ v tejto profesii sa situácia stabilizovala.

Vývoj počtu UoZ v profesii „Pracovníci v službách a obchode“ v okrese Poprad za posledných 11 mesiacov
Zdroje: ÚPSVaR, Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk)

ÚPSVaR eviduje ku koncu mája 48 808 UoZ v Prešovskom kraji, čo je o 1 778 UoZ viac ako v apríli, kedy ich bolo 47 030. Ďalšie zaujímavé informácie (nielen) o nezamestnanosti sú v užívateľsky jednoduchej podobe dostupné na geoportáli Prešovského krajawww.geopresovregion.sk.

Scroll to top