Cestovný ruch v Prešovskom kraji šliape „na pol plynu“, pokles činí 100 000 prenocovaní mesačne

Z porovnania údajov Štatistického úradu o počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach medzi marcom 2019 a marcom 2020 vyplýva, že v každom kraji došlo k poklesu minimálne o 50%. Z percentuálneho pohľadu bol Prešovský kraj najmenej zasiahnutým.


Záporný rozdiel počtu prenocovaní v porovnaní mesiacov marec 2020 a marec 2019 v jednotkách
Zdroj: ŠÚ SR

Čo sa však týka absolútnych čísel, v Prešovskom kraji došlo medzi obdobím marec 2019 – marec 2020 k poklesu o približne 104 000 prenocovaní mesačne (marec 2019 – 208 932, marec 2020 – 104 032), čo je tretí najvyšší pokles spomedzi samosprávnych krajov.


Záporný rozdiel počtu prenocovaní v porovnaní mesiacov marec 2020 a marec 2019 v jednotkách

Zdroj: ŠÚ SR
Scroll to top