Deviatakom pri výbere strednej školy uľahčí rozhodovanie aj nový web

V dňoch 4. – 6.októbra 2019 sa v Prešove konal 2.Šarišský hackathon – programátorská súťaž, ktorej organizátorom boli Mesto Prešov v spolupráci s Prešovským samosprávny krajom (PSK). Na príprave dát a samotnej organizácii hackathonu participoval aj náš „GIS tím“. Víťazným produktom je web o stredných školách (www.kampo.sk), ktorého autorom je Marek Gogoľ. Jeho cieľom je informovať deviatakov a ich rodičov o bohatej ponuke stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a uľahčiť im tak zásadné rozhodnutie o ich budúcnosti.

Kompletná tlačová správa

Scroll to top