Pripravujeme sa na prvý Missing Maps MAPATHON na PSK

Aj v dnešnej dobe, kedy si myslíme, že nás GPS navigácie dovedú kamkoľvek, nájdeme na Zemi miesta, ktoré nie sú zmapované – tzv. „silent places“. Podrobný obraz krajiny a popis konkrétnych oblastí je pritom kľúčový pri plánovaní napríklad humanitárnej pomoci. Lekárske či humanitárne tímy môžu bez máp len ťažko plánovať očkovacie kampane, vyhodnocovať zdravotnícke dáta či vykonávať epidemiologické analýzy. Znalosť trasy, kadiaľ prepraviť napr. rýchlo sa kaziace vakcíny, môže pritom často zachrániť ľudské životy. No nie každý má možnosť pomáhať priamo v teréne, niekde na druhom konci sveta… Ruka k dielu sa ale dá priložiť aj „od stola“ – vytvorením mapy. A práve to bol jeden z dôvodov, pre ktorý pred šiestimi rokmi vznikla iniciatíva Missing Maps v podobe digitálneho mapovania „neobjavených“ miest na svete a do ktorej sa aktívne ide zapojiť aj Úrad PSK prostredníctvom mapathonu.

O mapathonoch

Jedna z najväčších humanitárnych a zdravotníckych organizácií na svete, Lekári bez hraníc, pravidelne organizuje Missing maps mapathony, teda akési mapovacie maratóny, na ktorých sa zídu dobrovoľníci, aby podali pomocnú ruku a spoločne vytvorili a doplnili mapy tam, kde nie sú a kde najviac pomôžu. Na komerčných mapách totiž občas nenájdeme nič, avšak terénni pracovníci vedia, že na týchto miestach často žijú aj desaťtisíce ľudí (na obrázku porovnanie úrovne zmapovaného územia v Konžskej demokratickej republike na komerčných mapách (Google Map, Bing Map) a OpenStreetMap (OSM Mapnik).

Missing Maps mapathon je teda workshop dobrovoľníkov, ktorí vektorizujú polohopis zo satelitných snímok (remote mapping) pre potreby humanitárnych organizácií v tých krajinách, kde chýbajú mapy. Potrebujú k tomu len PC s internetovým pripojením, pričom využívajú open source nástroje v prostredí OpenStreetMap. Výstupy z mapathonov následne pomáhajú lekárskym a logistickým tímom v postihnutých oblastiach pri rôznych mimoriadnych situáciách.

O Lekároch bez hraníc
Organizácia bola založená pod názvom Médecins Sans Frontières v decembri 1971 skupinou francúzskych lekárov a novinárov. Za vznikom organizácie stálo presvedčenie, že na lekársku starostlivosť má právo každý človek bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, presvedčenie alebo politickú príslušnosť a že potreby ľudí majú väčší význam než štátne hranice. Organizácia neprináša len zdravotnícku pomoc, ale jej členovia pôsobia aj ako hovorcovia obyvateľov krízových oblastí a informujú o porušovaní ľudských práv, príčinách utrpenia a prekážkach brániacich v poskytovaní účinnej pomoci. V súčasnosti vedie organizácia viac ako 400 zdravotníckych a humanitárnych projektov v takmer 70 krajinách. Za svoju činnosť získali Lekári bez hraníc v roku 1999 Nobelovu cenu za mier.

Mapathony na Slovensku

Na Slovensku mapathony úspešne organizuje združenie AMAVET klub č. 962. Jeho dobrovoľníci od apríla 2017 do 15. februára 2020 zorganizovali resp. aktívne sa zúčastnili 32 mapathonov (Bratislava 8, Žilina 8, Brno 4, Nitra 4, Prešov 4, Zvolen 1, Košice 1, Praha 1, Niš v Srbsku 1). V Prešove sa na spoluorganizovaní mapathonov aktívne podieľa Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky (KGAG) FHPV PU. Intenzívny záujem študentov o túto iniciatívu dokumentuje aj fakt, že od februára 2020 bola skupina UNIPO Mappers oficiálne zaradená medzi členov medzinárodnej siete Youthmappers. Ide o iniciatívu amerických univerzít (Texas Tech University, The George Washington University a West Virginia University) predstavujúce medzinárodné na študentov zamerané konzorcium za účelom mapovania najmä pre potreby humanitárnych organizácií. Konzorcium tvoria študentmi riadené skupiny/pobočky. K dnešnému dňu eviduje projekt Youthmappers 200 pobočiek v 48 krajinách (v Európe ich je 9).

Missing Maps Mapathon na PSK

Prvý Missing Maps Mapathon na pôde Prešovského samosprávneho kraja plánujeme zorganizovať v prvej polovici roka 2020 v spolupráci s Katedrou geografie a aplikovanej geoinformatiky, s ktorou má kraj dlhodobú intenzívnu spoluprácu v oblasti budovania infraštruktúry priestorových informácií. Zároveň bude toto podujatie iniciačným eventom v rámci UNIPO Mappers a bude okrem študentov otvorené všetkým záujemcom z radov zamestnancov PSK.

Do skorého mapovania!

Scroll to top