Nástroje

Množstvo dát, s ktorým sa v súčasnosti stretávame vygenerovalo aj množstvo nástrojov, s ktorými sa snažíme tieto dáta spracovávať, interpretovať  a rozumieť im.

  • GeoserverGeoServer – základný nástroj na ukladanie, zdieľanie a vykresľovanie priestorových dát formou služieb (WMS, WMTS, WFS, CSW služby), na ktoré je možné sa pripojiť a konzumovať poskytované dáta. Poskytované služby sú štandardizované podľa OGC štandardov.
  • Mapový prehliadačMapfishapp – online mapový prehliadač, ktorý slúži na prehliadanie a analýzu priestorových dát. Umožňuje pridať dáta z Dátoveho katalógu PSK, vrstviť jednotlivé dáta nad sebou, merať, porovnávať a pod.
  • Dátový katalógGeoNetwork – Katalóg otvorených a geolokovaných údajov na prezeranie a stiahnutie.
  • Tematické mapy a dashboardyWebmapové aplikácie a dashboardy – množstvo dát nám umožňuje aj množstvo pohľadov ako môžeme na tieto dáta nazerať. Tematické webmapové aplikácie, ako aj dashboardy, zachytávajú konkrétne pohľady na danú problematiku. Každá webmapová tematická aplikácia je postavená na zdrojoch z Dátového katalógu PSK a snaží sa sprostredkovať komplexnejší pohľad na konkrétnu problematiku.
Scroll to top