Open post

Lepšie OpenData vďaka spolupráci PSK a ÚPSVaR-u

Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) o štatistikách  nezamestnanosti možno zaradiť medzi základné údaje, ktorých pôvodcami sú štátne inštitúcie. Disponovanie kvalitnými, aktuálnymi a štruktúrovanými údajmi z ÚPSVaR-u je pre prijímanie efektívnych rozhodnutí a správne nastavenie politík nevyhnutnosťou – obzvlášť pre Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý je aj z pohľadu nezamestnanosti najmenej rozvinutým regiónom Slovenska. Z toho dôvodu sme...

Scroll to top