Kontakt

Úrad Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK)

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Odbor strategického rozvoja,
oddelenie inštitút rozvoja PSK

geopresovregion@psk.sk

Kde nás nájdete


View Larger Map

Scroll to top