Články

Nezamestnanosť v júni opäť rástla, výnimkou sú Poprad a Kežmarok

Po Nitrianskom kraji vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti v júni najvýraznejšie práve v Prešovskom kraji a to na úroveň 11,18 % ...
Čítať ďalej

Kraj rozdelil miliónové dotácie, ponúkame mapový prehľad projektov

Dňa 22.06.2020 na 21.zasadnutí Zastupiteľstva PSK poslanci schválili udelenie dotácií z vlastných príjmov PSK v rámci Mikroprogramu PSK 1,01 miliónov ...
Čítať ďalej

Časová dostupnosť miest PSK

Dosiahnuteľnosť/dostupnosť komodít, tovarov a služieb sa stala v posledných rokoch rozhodujúcou pre podnikové stratégie a iné. Na tento účel môžeme ...
Čítať ďalej

Zber údajov o prímestskej autobusovej doprave

Prímestská autobusová doprava (PAD) pri enormnom náraste trhu s osobnou mobilitou čelí v súčasnosti rôznym výzvam. Na to, aby sme ...
Čítať ďalej

Cestovný ruch v Prešovskom kraji šliape „na pol plynu“, pokles činí 100 000 prenocovaní mesačne

Z porovnania údajov Štatistického úradu o počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach medzi marcom 2019 a marcom 2020 vyplýva, že v ...
Čítať ďalej

Nezamestnanosť rástla aj v máji, najviac v okrese Medzilaborce

Po tom, čo mesačné štatistiky nezamestnanosti za apríl 2020 zverejnené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) ukázali dramatický ...
Čítať ďalej
Loading...
Scroll to top