Články

Dáta Štatistického úradu – základné údaje pre poznanie regiónu

V júni 2019 Prešovský samosprávny kraj (PSK) oslovil Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) s návrhom spolupráce pri tvorbe Regionálnej infraštruktúry ...
Čítať ďalej

Poloniny trail – príbeh jedného mapovania

Článok je venovaný tvorbe multimodálnej turistickej trasy, technológiám, ktoré pomohli pri rozhodovaní o podobe investícií, ako aj metódam pre delimitáciu ...
Čítať ďalej

Lepšie OpenData vďaka spolupráci PSK a ÚPSVaR-u

Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) o štatistikách nezamestnanosti možno zaradiť medzi základné údaje, ktorých pôvodcami sú ...
Čítať ďalej
Národný park Poloniny

Poloniny Trail – ideový zámer

Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa v rámci výstupov Akčného plánu iniciatívy Európskej komisie za podpory Svetovej Banky „Catching-up Regions II“ ...
Čítať ďalej
Scroll to top