Kraj rozdelil miliónové dotácie, ponúkame mapový prehľad projektov

Dňa 22.06.2020 na 21.zasadnutí Zastupiteľstva PSK poslanci schválili udelenie dotácií z vlastných príjmov PSK v rámci Mikroprogramu PSK 1,01 miliónov € pre 432 úspešných žiadateľov, pričom o dotáciu požiadalo v troch programoch (Šport, Kultúra, Sociálne služby) celkom 579 žiadateľov (takmer 75% úspešnosť).

Podiel finančnej alokácie v jednotlivých programoch na celkovej alokácií Mikroprogramu PSK 2020 v tisícoch € a v %

Mapový prehľad všetkých podporených projektov z Mikroprogramu PSK nájdete v kategórii Tématické mapy, alebo priamo po kliknutí TU.

Surové dáta s metapopismi nájdete v Dátovom katalógu, alebo priamo po kliknutí TU.

Scroll to top