Články

Nová prognóza podielových daní je na svete! Oproti júnu je priaznivejšia

Dňa 24.septembra 2020 bola na 59-tom zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) predstavená strednodobá prognóza podielov z výnosu daní z ...
Čítať ďalej

Automatizovaný import údajov – harvestery

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zriadil v roku 2019 analyticko-strategické oddelenie „Inštitút rozvoja,, pričom medzi hlavné úlohy oddelenia patrí vytváranie analýz ...
Čítať ďalej

Cestovný ruch bol v máji na kolenách, situácia sa zlepšuje

V mesiaci máj, podobne ako v marci a apríli, koronakríza zapríčinila významný prepad v oblasti cestovného ruchu. V máji tohto ...
Čítať ďalej

Nezamestnanosť v júni opäť rástla, výnimkou sú Poprad a Kežmarok

Po Nitrianskom kraji vzrástla miera evidovanej nezamestnanosti v júni najvýraznejšie práve v Prešovskom kraji a to na úroveň 11,18 % ...
Čítať ďalej

Kraj rozdelil miliónové dotácie, ponúkame mapový prehľad projektov

Dňa 22.06.2020 na 21.zasadnutí Zastupiteľstva PSK poslanci schválili udelenie dotácií z vlastných príjmov PSK v rámci Mikroprogramu PSK 1,01 miliónov ...
Čítať ďalej

Časová dostupnosť miest PSK

Dosiahnuteľnosť/dostupnosť komodít, tovarov a služieb sa stala v posledných rokoch rozhodujúcou pre podnikové stratégie a iné. Na tento účel môžeme ...
Čítať ďalej
Loading...
Scroll to top