Voľby v Prešovskom kraji

Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Vo voľbách si občania vyberajú politických zástupcov, ktorí ich reprezentujú počas volebného obdobia.

Na území Slovenskej republiky si občania volia svojich politických zástupcov vo viacerých voľbách, ktoré sa konajú pravidelne každých 4 alebo 5 rokov.

Medzi najvýznamnejšie voľby, ktoré sa konajú v Prešovskom kraji (ale aj celoplošne na území SR), patria:

  • parlamentné voľby
  • voľby do vyšších územných celkov (VÚC/samosprávnych krajov)
  • komunálne voľby (voľby do samospráv obcí)
  • prezidentské voľby
  • voľby do Európskeho parlamentu

Náš geoportál sa týmto voľbám venoval a výsledkom je prehľadná, interaktívna a graficky pútavá tematická aplikácia s výsledkami vyššie uvedených volieb za posledné 2 volebné obdobia na úrovni obcí a okresov.

Pre otvorenie tematickej aplikácie kliknite na obrázok nižšie.

Scroll to top