Prehľad kvality mostov v Prešovskom kraji v rokoch 2022 a 2023

Slovenská správa ciest (SSC) už dlhšiu dobu poskytuje viaceré kvalitné otvorené dáta prostredníctvom svojej cestnej databanky. Vďaka tomu bolo možné spracovať zaujímavé dáta o mostoch v Prešovskom kraji a vizualizovať ich pomocou Microsoft PowerBI dashboardov. V dashboarde sú dostupné dáta aktuálne k 1.1.2022 (2022) a 1.1.2023 (2023), vďaka čomu je možné porovnávať medziročné zmeny.

Údaje hovoria o výraznom náraste mostov v nevyhovujúcom stave! Do tejto kategórie patria mosty, ktorých stav bol označený ako zlý, veľmi zlý alebo havarijný. Nárast nevyhovujúcich mostov II. a III.triedy, ktoré prostredníctvom svojej organizácie spravuje Prešovským samosprávny kraj, predstavuje medziročne až + 26%. Zatiaľ čo v roku 2022 ich bolo 441, toto číslo v roku 2023 stúplo na 558. Najviac nevyhovujúcich mostov II. a III.triedy bolo k 1.1.2022 evidovaných v okrese Prešov – 71, pričom k 1.1.2023 sa ich počet zvýšil na 85.

Celkový počet mostov vzrástol o 2 – aktuálne sa na území Prešovského kraja nachádza 1899 mostov.

Bližšie štatistiky o stave mostov si môžeme pozrieť v spomínanom dashboarde:

Scroll to top