Open post

Prehľad kvality mostov v Prešovskom kraji v rokoch 2020 a 2021

Slovenská správa ciest (SSC) už dlhšiu dobu poskytuje viaceré kvalitné otvorené dáta prostredníctvom svojej cestnej databanky. Vďaka tomu bolo možné spracovať zaujímavé dáta o mostoch v Prešovskom kraji a vizualizovať ich pomocou Microsoft PowerBI dashboardov. V dashboarde sú dostupné dáta aktuálne k 1.1.2020 (2020) a 1.1.2021 (2021), vďaka čomu je možné porovnávať medziročné zmeny. Údaje...

Open post

Ako sa vyvíjal trh práce v roku 2020 v Prešovskom kraji?

Aj vďaka intervencii Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú od februára 2020 publikované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) štatistiky nezamestnanosti vo forme otvorených údajov (Open Data) až na úroveň obcí. Údaje sú integrované na Geoportál Prešovského kraja – geopresovregion.sk (viac o tejto integrácii v článku). Prostredníctvom týchto údajov, nástrojov geoportálu a nástroja Microsoft...

Open post

Prinášamé novú prehľadnú appku o COVID-19! Vychádza z otvorených dát MZ SR.

Pred niekoľkými dňami zverejnil Inštitút zdravotných analýz pri Ministerstve zdravotníctva SR otvorené dáta súvisiace s pandémiou COVID-19, ktoré sú integrované z viacerých relevantných zdrojov. Štruktúra a aktualizácia týchto údajov bola v uplynulých dňoch doladená, vďaka čomu bolo možné vytvoriť aplikáciu v Microsoft PowerBI postavenú na týchto dátach. Aplikácia (dashboard) poskytuje komplexné údaje o vývoji počtu...

Open post

Využitie Open Data cestnej databanky, alebo keď štátne inštitúcie publikujú kvalitné dáta

Na webovom sídle Slovenskej správy ciest (SSC) – cestnej databanky (CDB) je možné nájsť kvalitne spracované Open Data okrem iného o stave mostov na území SR. Na základe týchto údajov sme prostredníctvom nástroja Microsoft Power BI pripravili zaujímavú aplikáciu o stave mostov na území Prešovského samosprávneho kraja. Ide o ďalší veľmi pekný príklad využitia kvalitných...

Open post

Nová prognóza podielových daní je na svete! Oproti júnu je priaznivejšia

Dňa 24.septembra 2020 bola na 59-tom zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) predstavená strednodobá prognóza podielov z výnosu daní z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre samosprávy v rokoch 2020-2023 (zverejnená 30.9.2020). Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé mestá a obce sú indikatívne a zohľadňujú pravidlá prerozdeľovaciecho mechanizmu pre rok 2020. Aktuálna prognóza pre rok 2020 odhaduje...

Scroll to top