Ako sa vyvíjal trh práce v roku 2020 v Prešovskom kraji?

Aj vďaka intervencii Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú od februára 2020 publikované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) štatistiky nezamestnanosti vo forme otvorených údajov (Open Data) až na úroveň obcí. Údaje sú integrované na Geoportál Prešovského kraja – geopresovregion.sk (viac o tejto integrácii v článku).

Prostredníctvom týchto údajov, nástrojov geoportálu a nástroja Microsoft PowerBI pripravil „GIS tím“ na Inštitúte rozvoja PSK analýzu vývoja trhu práce v korona krízou poznačenom roku 2020. V marci 2020 pandémia spôsobila prudký rast nezamestnanosti naprieč celou krajinou. Medzi prvým a posledným mesiacom minulého roka došlo na Slovensku k nárastu miery evidovanej nezamestnanosti o takmer 40 %. Od júla do októbra nezamestnanosť v Prešovskom kraji mierne klesala, v novembri a v decembri však mala opäť stúpajúci trend. Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti je, rovnako ako pred pandémiou, v Prešovskom kraji (11,4%). Z pohľadu tohto ukazovateľa je na tom okres Kežmarok (17,9%), naopak najlepšie okres Poprad (7,1%).

V decembri 2020 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti hodnotu vyššiu ako 13% až v šiestich okresoch (Kežmarok, Sabinov, Vranov nad Topľou, Svidník, Medzilaborce a Bardejov) . Pre porovnanie, v januári 2020 patril do kategórie okresov s mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 13% iba okres Kežmarok. Tempo rastu miery evidovanej nezamestnanosti medzi januárom a decembrom bolo najväčšie v okrese Sabinov – miera evidovanej nezamestnanosti tam stúpla z 9,83% až na 16,01% (+ 63 %).

V decembri bolo v Prešovskom kraji evidovaných 49 912 uchádzačov o zamestnanie (UoZ), čo je o 8 890 UoZ viac ako na začiatku roka. Alarmujúcou skutočnosťou je, že v roku 2020 kontinuálne stúpal počet UoZ so zdravotným postihnutím. Kým v januári ich ÚPSVaR evidoval 1 469, v decembri ich bolo 1 920 (nárast vyše 30%), čo značí, že táto znevýhodnená skupina obyvateľstva je v dobe pandémie na trhu práce obzvlášť ohrozená.

Prehľadné štatistiky nezamestnanosti sú dostupné v tematických mapách „Ľudia a práca“ a „Nezamestnanosť, ľudia a podnikanie“ na Geoportáli Prešovského kraja ako aj v PowerBI aplikácii nižšie.

Scroll to top