Prinášamé novú prehľadnú appku o COVID-19! Vychádza z otvorených dát MZ SR.

Pred niekoľkými dňami zverejnil Inštitút zdravotných analýz pri Ministerstve zdravotníctva SR otvorené dáta súvisiace s pandémiou COVID-19, ktoré sú integrované z viacerých relevantných zdrojov. Štruktúra a aktualizácia týchto údajov bola v uplynulých dňoch doladená, vďaka čomu bolo možné vytvoriť aplikáciu v Microsoft PowerBI postavenú na týchto dátach.

Aplikácia (dashboard) poskytuje komplexné údaje o vývoji počtu pozitívne testovaných ako PCR tak antigénovými testami, incidencii (výskyte) ochorenia, či vývoji kĺzavého mediánu. Prostredníctvom aplikácie je možné na dennej báze sledovať a porovnávať situáciu medzi okresmi Prešovského kraja, ale aj situáciu v kraji v porovnaní so Slovenskom. V aplikácii tiež nechýbajú údaje o vývoji situácie v nemocniciach na území Prešovského kraja v porovnaní s celonárodným stavom.

Aplikácia má slúžiť verejnosti ako prostriedok na objektívne získavanie informácii o vývoji pandémie v ich kraji/okrese a tiež vedeniu Prešovského samosprávneho kraja a jeho organizáciám pre lepšie riadenie a prijímanie rozhodnutí/opatrení v rámci ich kompetencií.

(19.7.2021) UPOZORNENIE: Udržiavanie aplikácie bolo ukončené v 4/2021 z dôvodu častých a nepredvídaných úprav v štruktúre zdrojových dát a neskôr aj kvôli dostupnosti komplexnejších aplikácií o problematike Covid-19.

Archívne zábery:

Scroll to top