Využitie Open Data cestnej databanky, alebo keď štátne inštitúcie publikujú kvalitné dáta

Na webovom sídle Slovenskej správy ciest (SSC) – cestnej databanky (CDB) je možné nájsť kvalitne spracované Open Data okrem iného o stave mostov na území SR.

Na základe týchto údajov sme prostredníctvom nástroja Microsoft Power BI pripravili zaujímavú aplikáciu o stave mostov na území Prešovského samosprávneho kraja.

Ide o ďalší veľmi pekný príklad využitia kvalitných otvorených údajov orgánu verejnej správy pre plánovanie rekonštrukcií mostov ich správcami, transparentné informovanie verejnosti a pod.

Scroll to top