Prehľad kvality mostov v Prešovskom kraji v rokoch 2020 a 2021

Slovenská správa ciest (SSC) už dlhšiu dobu poskytuje viaceré kvalitné otvorené dáta prostredníctvom svojej cestnej databanky. Vďaka tomu bolo možné spracovať zaujímavé dáta o mostoch v Prešovskom kraji a vizualizovať ich pomocou Microsoft PowerBI dashboardov. V dashboarde sú dostupné dáta aktuálne k 1.1.2020 (2020) a 1.1.2021 (2021), vďaka čomu je možné porovnávať medziročné zmeny.

Údaje hovoria o výraznom náraste mostov v nevyhovujúcom stave! Do tejto kategórie patria mosty, ktorých stav bol označený ako zlý, veľmi zlý alebo havarijný. Nárast nevyhovujúcich mostov II. a III.triedy, ktoré prostredníctvom svojej organizácie spravuje Prešovským samosprávny kraj, predstavuje medziročne až + 55%. Zatiaľ čo v roku 2020 ich bolo 207, toto číslo v roku 2021 stúplo na 320. Najviac nevyhovujúcich mostov II. a III.triedy bolo k 1.1.2020 evidovaných v okrese Poprad – 50, pričom k 1.1.2021 ostalo toto číslo nezmenené. Stúpajúci trend mal však napríklad okres Sabinov, kde došlo k takmer 100-percentnému medziročnému nárastu počtu mostov II. a III.triedy v nevyhovujúcom stave (z 21 na 40).

Celkový počet mostov vzrástol o 4 – aktuálne sa na území Prešovského kraja nachádza 1766 mostov.

Bližšie štatistiky o stave mostov si môžeme pozrieť v spomínanom dashboarde:

Scroll to top