Open post

Prehľad kvality mostov v Prešovskom kraji v rokoch 2022 a 2023

Slovenská správa ciest (SSC) už dlhšiu dobu poskytuje viaceré kvalitné otvorené dáta prostredníctvom svojej cestnej databanky. Vďaka tomu bolo možné spracovať zaujímavé dáta o mostoch v Prešovskom kraji a vizualizovať ich pomocou Microsoft PowerBI dashboardov. V dashboarde sú dostupné dáta aktuálne k 1.1.2022 (2022) a 1.1.2023 (2023), vďaka čomu je možné porovnávať medziročné zmeny. Údaje...

Open post

Voľby v Prešovskom kraji

Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Vo voľbách si občania vyberajú politických zástupcov, ktorí ich reprezentujú počas volebného obdobia. Na území Slovenskej republiky si občania volia svojich politických zástupcov vo viacerých voľbách, ktoré sa konajú pravidelne každých 4 alebo 5 rokov. Medzi najvýznamnejšie voľby, ktoré sa konajú...

Open post

Priemyselné parky a investičný potenciál Prešovského kraja

Dňa 29.9.2022 sa v priestoroch Úradu PSK uskutočnila SMART konferencia, ako súčasť aktivity č. J.1.1. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV v rámci projektu SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť, ktorý je podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Konferenciu tvorili štyri hlavné bloky, v rámci ktorých vedúci odborov a oddelení Úradu PSK viedli panelové diskusie s expertmi z domáceho a zahraničného prostredia s bohatými skúsenosťami. Prvý blok, a zároveň...

Scroll to top