Prehľad zaočkovanosti podľa miest/obcí, okresov a krajov

Dávame vám do pozornosti dashboard Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí, ktorý vznikol v spolupráci Únie miest Slovenska a Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci platformy pre otvorené dáta o.z. ALVARIA na základe spolupráce s Inštitútom zdravotných analýz MZ SR. Prešovský samosprávny kraj je členom platformy pre otvorené dáta občianskeho združenia ALVARIA.

Scroll to top