Cestovný ruch bol v máji na kolenách, situácia sa zlepšuje

V mesiaci máj, podobne ako v marci a apríli, koronakríza zapríčinila významný prepad v oblasti cestovného ruchu. V máji tohto roka navštívilo ubytovacie zariadenia v Prešovskom kraji 6 669 návštevníkov, z toho väčšina v okrese Poprad.

Graf 1: Počet návštevníkov v máji 2020 v okresoch PSK
Zdroj: ŠÚ SR

V porovnaní s májom 2019 ide v Prešovskom kraji o výrazný prepad a to až o 92,35 % (v máji 2019 prenocovalo na území kraja 87 141 návštevníkov).

Graf 2: Percentuálny rozdiel v počte prenocovaní medzi májom 2020 a májom 2019 v okresoch PSK
Zdroj: ŠÚ SR

Kritickú situáciu v segmente cestovného ruchu potvrdzuje aj minimálna obsadenosť lôžok v ubytovacích zariadeniach. Kapacity stálych lôžok v ubytovacích zariadeniach boli v máji 2020 v Prešovskom kraji využité len na 16,40 %, pričom vlani v tom istom období to bolo 31,10 %.

Graf 3: Využitie stálych lôžok v okresoch PSK v %
Zdroj: ŠÚ SR

Čo sa týka dĺžky pobytu, v máji 2020 trávili návštevníci najviac nocí v okresoch Stará Ľubovňa a Bardejov a to hlavne vďaka kúpeľníctvu. V máji 2019 tieto okresy v danej štatistike predčil okres Medzilaborce. Priemerná hodnota za Prešovský kraj bola v máji 2020 3,10 nocí, v roku 2019 len 2,10 nocí.

Graf 4: Priemerný počet prenocovaní návštevníka v máji 2020 v okresoch PSK
Zdroj: ŠÚ SR
Graf 5: Priemerný počet prenocovaní návštevníka v máji 2019 v okresoch PSK
Zdroj: ŠÚ SR

V letných mesiacoch je očakávaný pozitívny trend na trhu cestovného ruchu, čo by sa malo odraziť aj v štatistikách. Dopomôcť by tomu mali Slováci dovolenkujúci doma, preto ak si ešte na sklonku leta plánujete niekam vyraziť, neváhajte navštíviť práve domáce destinácie, napríklad na kultúrne a prírodné pamiatky bohatý Prešovský kraj.


Pozn.: V niektorých grafoch chýbajú údaje o niektorých menších okresoch Prešovského kraja, keďže z dôvodu citlivosti a dôvernosti údajov ich Štatistický úrad SR ako zdroj týchto údajov nemôže publikovať.

Scroll to top