Open post

Organizujeme konferenciu o otvorených dátach v samospráve, pripojte sa!

Pozývame Vás na online konferenciu „Otvorené dáta v samospráve“, ktorá sa uskutoční dňa 24.3.2021 o 8:30. Cieľom konferencie je: priblížiť potenciál otvorených dát v prostredí samosprávy, ich dôležitosť pre podporu inovácií a využitia pre lepšie strategické plánovanie a rozvoj, načrtnúť spôsoby publikovania otvorených dát, predstaviť príklady dobrej praxe zo Slovenska i zahraničia, informovať o pripravovanej...

Scroll to top