Contact

Úrad Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK)

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia,
oddelenie inštitút rozvoja PSK

Ing. Marek Hudák
geopresovregion@vucpo.sk
Tel.: 051 77 81 591

Send a message:

Where to find us:


View Larger Map

Scroll to top