From 1 - 9 / 9
  • Dĺžka ciest 1.,2.,3.triedy, diaľnic, diaľničných privádzačov, rýchlostných ciest a privádzačov rýchlostných ciest na území Prešovského kraja v kilometroch. Údaje sú aktuálne k 1.1.2019 - okresná úroveň Zdroj: Slovenská správa ciest ---English--- Total length of 1st, 2nd, 3rd class roads, higways and highways feeders on territory of the Prešov region in km. Data are up-to-date to 1.1.2019 - district level Source: Slovak road agency

  • Hustota cestnej siete na obyvateľa v km. Údaje sú aktuálne k 1.1.2019 - okresná úroveň Zdroj: Slovenská správa ciest ---English--- Density of road network per capita on territory of the Prešov region in km. Data are up-to-date to 1.1.2019 - district level Source: Slovak road agency

  • Dĺžka ciest 2.triedy na území Prešovského kraja v kilometroch. Za správu a údržby týchto ciest je zodpovedný Prešovský samosprávny kraj. Údaje sú aktuálne k 1.1.2019 - okresná úroveň. Zdroj: Slovenská správa ciest ---English--- Length of 2nd class roads on territory of the Prešov region in km. The Prešov Self-Governing Region is responsible for the administration and maintenance of these roads. Data are up-to-date to 1.1.2019 - district level Source: Slovak road agency

  • Dĺžka ciest 1.triedy na území Prešovského kraja v kilometroch. Za správu a údržbu týchto ciest je zodpovedná Slovenská správa ciest. Údaje sú aktuálne k 1.1.2019 - okresná úroveň. Zdroj: Slovenská správa ciest ---English--- Length of 1st class roads on territory of the Prešov region in km. The Slovak road agency is responsible for the administration and maintenance of these roads. Data are up-to-date to 1.1.2019 - district level Source: Slovak road agency

  • Prehľad ciest II. triedy na území PSK. Líniová vrstva je získaná z verejne dostupnej webovej služby Slovenskej správy ciest, ktorá umožňuje stiahnutie dát referenčnej siete pozemných komunikácií SR. Dáta Cestnej databanky zahŕňajú uzly a úseky referenčnej siete, cestné komunikácie a európske medzinárodné cestné ťahy E.

  • Prehľad ciest III. triedy na území PSK. Líniová vrstva je získaná z verejne dostupnej webovej služby Slovenskej správy ciest, ktorá umožňuje stiahnutie dát referenčnej siete pozemných komunikácií SR. Dáta Cestnej databanky zahŕňajú uzly a úseky referenčnej siete, cestné komunikácie a európske medzinárodné cestné ťahy E.

  • Prehľad ciest I. triedy na území PSK. Líniová vrstva je získaná z verejne dostupnej webovej služby Slovenskej správy ciest, ktorá umožňuje stiahnutie dát referenčnej siete pozemných komunikácií SR. Dáta Cestnej databanky zahŕňajú uzly a úseky referenčnej siete, cestné komunikácie a európske medzinárodné cestné ťahy E.

  • Dĺžka ciest 3.triedy na území Prešovského kraja v kilometroch. Za správu a údržbu týchto ciest je zodpovedný Prešovský samosprávny kraj. Údaje sú aktuálne k 1.1.2019 - okresná úroveň. Zdroj: Slovenská správa ciest ---English--- The Prešov Self-Governing Region is responsible for the administration and maintenance of these roads. Length of 3rd class roads on territory of the Prešov region in km. Data are up-to-date to 1.1.2019 - district level Source: Slovak road agency

  • Hustota cestnej siete na kilometer štvorcový v kilometroch. Údaje sú aktuálne k 1.1.2019 - okresná úroveň Zdroj: Slovenská správa ciest ---English--- Density of road network per squared kilometer on territory of the Prešov region in km. Data are up-to-date to 1.1.2019 - district level Source: Slovak road agency