From 1 - 2 / 2
  • Hustota cestnej siete na obyvateľa v km. Údaje sú aktuálne k 1.1.2019 - okresná úroveň Zdroj: Slovenská správa ciest ---English--- Density of road network per capita on territory of the Prešov region in km. Data are up-to-date to 1.1.2019 - district level Source: Slovak road agency

  • Hustota cestnej siete na kilometer štvorcový v kilometroch. Údaje sú aktuálne k 1.1.2019 - okresná úroveň Zdroj: Slovenská správa ciest ---English--- Density of road network per squared kilometer on territory of the Prešov region in km. Data are up-to-date to 1.1.2019 - district level Source: Slovak road agency