Cestná a železničná sieť Prešovského kraja
Nenašli ste čo ste hľadali?

Anotácia


Tematická mapa zobrazuje líniové vrstvy železníc, diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I.,II. a III.triedy na území Prešovského kraja. Súčasťou mapy sú aj polygónové vrstvy zobrazujúce počet kilometrov jednotlivých ciest a hustotu cestnej siete po okresoch.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) spravuje cestné komunikácie II. a III.triedy od 1.januára 2004. Za ich správu zodpovedá organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Správa a údržba ciest PSK. Za správu ciest I.triedy zodpovedá Slovenská správa ciest. Správu diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Celková dĺžka diaľnic a rýchlostných ciest na území kraja: 111,23 km Celková dĺžka ciest I.triedy na území kraja: 635,77 km
Celková dĺžka ciest II.triedy na území kraja: 517,23 km
Celková dĺžka ciest III.triedy na území kraja: 1 922,25 km
Spolu: 3 075, 24 km
Celková dĺžka železníc na území kraja: 417,41 km

Údaje o cestnej sieti sú aktuálne k 01/2019.
Údaje o železničnej sieti sú aktuálne k 08/2020.
Zdroj: Slovenská správa ciest, ŽSR.