From 1 - 1 / 1
  • Definičný bod obce - ťažisko osídlenia obce. Dátový súbor bol vytvorený spojením údajov z OpenStreetMap (bodová vrstva sídel) s údajmi zo ZB GIS (kódy obcí a okresov), následním očistením datasetu od sídlisk a mestských/obecných lokalít, ktoré boli súčasťou datasetu z OpenStreetMap a následným priradením geografických súradníce (zemepisná širka -Y, dĺžka -X). Správnosť údajov garantovaná na 99,9%. Dataset je vytvorený pôvodne pre Národné centrum zdravotníckych informácií za účelom automatického priraďovania výskytu nových pacientov s ochorením COVID-19 do mapy.