Contact for the resource

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

1 record(s)
 
Provided by
Type of resources
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Vrstva zobrazuje aktuálny zoznam priemyselných parkov na území Prešovského kraja, stav k dátumu apríl/2021. Zdroj údajov: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá je štátnou agentúrou Ministerstva hospodárstva SR, https://db.sario.sk/sk