Contact for the resource

Ministerstvo vnútra SR

1 record(s)
 
Provided by
Type of resources
Topics
Keywords
Contact for the resource
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Vrstva zobrazuje podiel a počet rómskeho obyvateľstva v obciach, ktoré sú súčasťou Atlasu rómskych komunít 2004, 2013 a 2019 (verzia 1.05) a tiež zmeny medzi rokmi 2013 a 2019.