Contact for the resource

Centrum vedecko-technických informácií SR

1 record(s)
 
Provided by
Type of resources
Topics
Keywords
Contact for the resource
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Údaje sú integrované z Mapy regionálneho školstva Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) a Školských výpočtových stredísk. Mapa regionálneho školstva a jej údaje slúžia najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Regionálne školstvo predstavuje komplikovaný systém zložený z rôznych typov škôl s rozmanitou organizačnou štruktúrou. Je preto často zložité porovnať si informácie o školách medzi sebou. Historicky informácie o školách zbieral Ústav informácií a prognóz školstva, v súčasnosti Centrum vedecko-technických informácií SR, ale pre ich komplexnosť a komplikovanosť nie je vždy jednoduché im porozumieť alebo vztiahnuť na konkrétne školy alebo do konkrétneho regiónu. Dataset obsahuje údaje z Registra škôl a školských zariadení, Eduzberu, zo školských výkazov a z Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM). Údaje sú aktuálne k 15.9.2020. V prípade nezrovnalostí v datasete prosím kontaktujte priamo CVTI na http://mapaskol.iedu.sk/mrs-error-form.aspx alebo platformu Prešovského samosprávneho kraja geopresovregion.sk prostredníctvom formulára: https://geopresovregion.sk/home/kontakt/ Pre lepšie vysvetlenie údajov v datasete poslúžia číselníky nadväzujúce na Register škôl a školských zariadení dostupné na: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/ciselniky/ciselniky-nadvazujuce-na-register.html?page_id=9336.