Contact for the resource

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

3 record(s)
 
Provided by
Type of resources
Topics
Keywords
Contact for the resource
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 3 / 3
  • Administratívne hranice obcí Prešovského samosprávneho kraja spracované spojením datasetov "Hranice územného a správneho usporiadania SR v základnej úrovni - Základná báza GIS (ZB GIS)" a "Registra priestorových jednotiek ŠÚ SR (REGPJ)", pričom zachované boli názvy stĺpcov IDN a NM spolu (ZB GIS) s lokálnymi štatistickými územnými jednotkami 2 (REGPJ) Zdroj: https://www.geoportal.sk/sk/udaje/udaje-zbgis/udaje-zbgis/uzemne-spravne-usporiadanie/ https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/REGPJ/

  • Administratívne hranice okresov Prešovského samosprávneho kraja spracované spojením datasetov "Hranice územného a správneho usporiadania SR v základnej úrovni - Základná báza GIS (ZB GIS)" a "Registra priestorových jednotiek ŠÚ SR (REGPJ)", pričom zachované boli názvy stĺpcov IDN a NM spolu (ZB GIS) s lokálnymi štatistickými územnými jednotkami 2 (REGPJ) Zdroj: https://www.geoportal.sk/sk/udaje/udaje-zbgis/udaje-zbgis/uzemne-spravne-usporiadanie/ https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/REGPJ/

  • Administratívne hranice Prešovského samosprávneho kraja spracované spojením datasetov "Hranice územného a správneho usporiadania SR v základnej úrovni - Základná báza GIS (ZB GIS)" a "Registra priestorových jednotiek ŠÚ SR (REGPJ)", pričom zachované boli názvy stĺpcov IDN a NM spolu (ZB GIS) s lokálnymi štatistickými územnými jednotkami 2 (REGPJ) Zdroj: https://www.geoportal.sk/sk/udaje/udaje-zbgis/udaje-zbgis/uzemne-spravne-usporiadanie/ https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/REGPJ/