From 1 - 2 / 2
  • Vrstva zobrazuje lokalizáciu zastávok železničnej dopravy (GPS súradnice vstupného bodu do stanice) na území Prešovského kraja. Dáta sú získavané z otvorených údajov, ktoré publikujú Železnice Slovenskej republiky - stav k dátumu 5.10.2020.

  • Vrstva zobrazuje lokalizáciu autobusových zastávok prímestskej autobusovej dopravy (PAD) na území Prešovského kraja. Dáta sú získavané terénnym zberom, kde súčasťou jednotlivých záznamov (zastávok) sú odborne definované kvalitatívne atribúty zastávky (technický stav, vybavenie,...). Kompletnosť datasetu predstavuje v súčasnosti (k 8.10.2020) 99%, - súčasná verzia má charakter pracovnej verzie.