From 1 - 2 / 2
  • Medzinárodná cyklomagistrála EUROVELO 11 - generalizovaný priebeh cez Prešovský samosprávny kraj. Cyklotrasa je súčasťou Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, výkres č. 3 - Verejné dopravné vybavenie

  • Rýchlostná cesta R4 návrh - generalizovaný priebeh cez Prešovský samosprávny kraj. Línia R4 je súčasťou Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, výkres č.3 Výkres koncepcie verejného dopravného vybavenia. Pracovný dataset publikovaný pre prípravu nového programového obdobia a integrovaných projektových zámerov.